Když školu, tak Trnkovou !

Jsme střední škola strojírenská a elektrotechnická z Brna Trnkova 113

Nabízíme obory, po kterých je mimořádná poptávka na trhu práce. Z naší nabídky jsme vybrali dva perspektivní obory. Roluj dolů pro více informací. 

Baví tě poctivé řemeslo?

Hledáme studenty, pro které je poctivé řemeslo zároveň koníčkem. Po více než tři desetiletí vzděláváme a vychováváme studenty, o které je velký zájem ze strany technicky zaměřených firem. Jako škola jsme vždy dbali na propojení teorie s odbornou praxí ve školních dílnách, a stejně tak na reálných pracovištích firem.

Firmy projevují dlouhodobě velký zájem o obory mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení, obráběč kovů, nástrojař, strojní mechanik, mechanik elektrotechnik, mechanik pro zařízení a přístroje či elektrikář. Dnes zaznamenáváme velký převis poptávky nad nabídkou právě u těchto oborů. Pravdivost tvrzení kvalitní řemeslník = vysoký výdělek v současné době platí více než jindy, stejně jako že řemeslo má zlaté dno.

Studium na naší škole

Jsme školou technicky zaměřenou na obory strojní a elektro. Naším velkým benefitem je možnost žáků získat stipendia, mohou si přivydělat i v rámci odborného výcviku na pracovištích školy i u spolupracujících firem. Další výhodou po úspěšném absolvování středního vzdělání je možnost získat výuční list v rámci zkráceného studia (nástrojař, obráběč kovů, strojní mechanik, mechanik pro zařízení a přístroje a elektrikář) za pouhý rok.

Na škole se kromě výuky mají studenti možnost realizovat i jinak, v průběhu školního roku mohou využít lyžařský, vodácký kurz či cyklokurzu. Pro nově příchozí studenty každoročně připravujeme adaptační kurz. V rámci edukačních projektů spolupracujeme se zahraničními studenty a školami.

Zázemí školy

Naše škola se může pochlubit moderním zázemím pro výuku. Do vybavení školy je investováno dlouhodobě. V loňském roce byla uvedena do provozu zbrusu nová dílna v hodnotě 18 milionů korun. Je unikátní svým vybavením pro učební obor nástrojář, obráběč kovů, mechanik seřizovač a mechanik strojů a zařízení. Jednotlivé stroje, např. 5-tiosé CNC centrum s robotickou rukou, soustruh s protivřetenem a dalšími stroji tvoří plně vybavené odborné pracoviště. Získali jsme tak mnohem efektivnější formu výuky, žáci se nemusí v dílnách střídat. Svým pojetím dílna prezentuje výrobní halu a tak se přibližuje skutečným podmínkám v provozech.

Pochlubit se můžeme také učebnou inteligentních a komfortních elektroinstalací (simulátor dálkově řízeného rodinného domu). Zde se naši žáci učí programovat a rovnou si také vyzkoušet funkčnost naprogramovaného systému. Dále naše škola disponuje jazykovými a multimediálními učebnami, učebnou měření, strojní a elektro laboratoří, knihovnou, vlastní jídelnou, domovem mládeže, kantýnou a parkovištěm u školy. Samozřejmostí je také wifi připojení.

Uplatnění po studiu

Každý úspěšný absolvent je přímým důkazem toho, že je naše forma výuky dlouhodobě správně nastavena a dokáže reagovat na současné potřeby firem technického zaměření. Spojení teoretických forem výuky společně s praxí dávají dobrý základ uplatnění našich žáků na trhu práce. Naše studenty připravujeme pro praxi svědomitě. Spolupracujeme s 18-ti partnerskými subjekty, které umožňují odbornou praxi, případně nabízejí možnost budoucího zaměstnání. Jsme přesvědčení, že děláme vše pro to, abychom umožnili úspěšný start všem našim absolventům.

Karel Kachlík, jednatel společnosti ARI s.r.o. říká: "Jako firma se zaměřujeme řízením všech technologií, které se Vám ocitnou v domě. Od topení po chlazení, přes žaluzie, světla. Vzhledem k nastupující éře nových technologií, je zájem o integraci do jednoho systému vysoký. Tuto zkušenost mi potvrzuje pravidelná návštěva veletrhů. Se střední školou funguje spolupráce naší firmy velmi dobře. Škola učí žáky technologiím, naše firma jim umožňuje praxi. Dlouhodobě stojíme o absolventy oboru Mechanik elektrotechnik. Tento obor je z hlediska lidí nedostatkovým zbožím. Čím více absolventů, tím lépe. Naše firma o ně stojí a trh práce také.”

Studijní obor

Mechanik strojů a zařízení

přehrát video

Kristýna Seidlová

technolog výroby a pedagog

přehrát video

Ladislav Holubář

technik CNC strojů a robotizace Tecnotrade obráběcí stroje s.r.o.

přehrát video

Martin Brodecký

vedoucí montáže Tecnotrade obráběcí stroje s.r.o.

přehrát video

Milan Ševčík

jednatel společnosti Tecnotrade obráběcí stroje s.r.o.

Studijní obor

Mechanik elektrotechnik

přehrát video

Libor Matoušek

učitel odborného výcviku oboru mechanik elektrotechnik

přehrát video

Lukáš Kopřiva

student 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik

přehrát video

Karel Kachlík

jednatel společnosti ARI s.r.o.

Kam směřujeme?

Rádi si klademe dosažitelné cíle, díky nimž zkvalitňujeme výuku na naší škole. Pro školní rok 2019/2020 jsou priority následující:

Rozvoj spolupráce s dalšími subjekty

Snažíme se o dlouhodobou součinnost se subjekty, které nám pomáhají zkvalitnit výuku. K našim dalším partnerům patří například organizace Ratolest Brno , spolupracujeme s ÚP, žáci mají aktuální informace o situaci na trhu práce, spolupracujeme se sdružením Lipka - ekologická výchova. Dále spolupracujeme s vysokými školami - Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, Mendelova univerzita, VUT, VŠ obrany, atd.

Průběžná modernizace pracoviště

V nedávné době došlo k velké investici nové dílny, která je unikátní svým vybavením pro učební obor Nástrojář. Jednotlivé stroje jsou v jedné hale a tvoří ucelený provoz, co přináší mnohem efektivnější formu výuky. Dále disponujeme dílnou inteligentních elektroinstalací. Jedná se o simulátor inteligentního ovládání domu. Naši žáci se zde učí programovat tento systém a rovnou si také vyzkoušet jeho funkčnost.Součást výuky odborného výcviku, kde se studenti učí dle zadání programovat. V průběžné modernizaci pracoviště budeme pokračovat i nadále.